Import Aktie Pauze

Import Aktie Planten

Update voor alle mensen die planten besteld hebben met de Import Akties van 

 • Juni
 • Juli
 • Augustus

Alle bestellingen geplaatst vanaf Juni 2020 t/m 31 Augustus zijn besteld (en betaald) bij de kwekerijen in Thailand, Bali en filipijnen en de planten, zelfs nog van de Juni aktie komen gestaag binnen.

Dit zijn de volgende problemen sinds 1 Juli 2020 waar we als importeerders van planten tegen aanlopen:

 • Meeste kwekerijen zitten in "The Red Corona Zone's" en mogen/kunnen niet exporteren.
 • Weinig of geen binnenlandse vluchten om de planten naar het internationale vliegveld te brengen
 • Douane ambtenaren mogen niet naar de "Red Zone's" om planten te inspecteren

Dit zijn akties die de regeringen genomen hebben en wij van Dutch Flower Lady kunnen hier niks aan doen behalve dat wij aan onze klanten moeten vragen voor enorm geduld. Dit is een onvoorziene samenloop van omstandigheden waar we helaas niets aan kunnen doen. De hele wereld staat vast met de gevolgen van de corona crisis.

Wij willen u erop wijzen dat wij een gezond bedrijf zijn en dat uw planten besteld en betaald zijn aan derden en u ervan opaan kan dat u uw plant/en die u besteld heeft ook krijgt, maar we kunnen op het moment niet vertellen wanneer de planten gaan binnen komen.

Vandaag waren wij op het website van een van de kwekerijen waar wij besteld hebben en het volgende stond op hun website

 

en een ander bedrijf waar wij van bestellen:

Zover zien we nu dat ze kunnen sturen naar de EU maar we weten niet hoelang het gaat duren. Wij zullen zo transparant zijn over deze situatie met onze klanten omdat wij al onze klanten waarderen maar wij vragen voor uw geduld en begrip en wij bieden onze excuses aan voor deze onvoorziene omstandigheden.

Wij hopen dat u nog steeds zeldzame planten bij ons blijft bestellen voor uw collectie 

Dutch Flower Lady

**********************************************************************************************************************************************

Deutsch: Update für alle Personen, die Pflanzen mit den Importaktionen von bestellt haben

 • Juni
 • Juli
 • August

Alle Bestellungen, die von Juni 2020 bis zum 31. August aufgegeben wurden, wurden in den Erzeuger, in Thailand, Bali und auf den Philippinen bestellt (und bezahlt), und die Pflanzen, auch ab der Juni-Aktion, gehen stetig ein.
Dies sind die folgenden Probleme seit dem 1. Juli 2020, auf die wir als Importeure von Pflanzen stoßen:

 • Die meisten Erzeuger, befinden sich in "The Red Corona Zone" und dürfen nicht exportiert werden.
 • Nur wenige oder keine Inlandsflüge bringen die pflanzen zum internationalen Flughafen
 • Zollbeamte dürfen nicht in die "Roten Zonen" gehen, um pflanzen zu inspizieren

Dies sind Maßnahmen der Regierungen, und wir von Dutch Flower Lady können nichts dagegen tun, außer dass wir unsere Kunden um enorme Geduld bitten müssen. Dies ist ein unvorhergesehener Zufall von Umständen, gegen die wir leider nichts unternehmen können. Die ganze Welt steckt in den Folgen der Koronakrise.

Wir möchten darauf hinweisen, dass wir ein gesundes Unternehmen sind und dass Ihre Pflanzen bestellt und an Dritte bezahlt sein. Sie können sicher sein, dass Sie auch Ihre bestellten Pflanzen erhalten, aber wir können derzeit nicht sagen, wann die Pflanzen sind werde hereinkommen.

Heute waren wir auf der Website eines der Erzeuger, in denen wir bestellt haben, und das Folgende war auf ihrer Website

Wir sehen jetzt, dass sie in die EU senden können, aber wir wissen nicht, wie lange es dauern wird. Wir werden mit unseren Kunden über diese Situation so transparent sein, weil wir alle unsere Kunden schätzen, aber wir bitten Sie um Geduld und Verständnis und entschuldigen uns für diese unvorhergesehenen Umstände.

Wir hoffen weiterhin, dass Sie an uns glauben und weiterhin Pflanzen bei uns im Bereich Seltener Pflanzenimport bestellen. Die aktualisierte Liste der verfügbaren Pflanzen wird am Montag, dem 7. September, veröffentlicht

Dutch Flower Lady

*********************************************************************************************************************************************

English: Update for all people who have ordered plants with the Import Actions from:

 • June
 • July
 • August

All orders placed from June 2020 to 31 August have been ordered (and paid for) at the nurseries in Thailand, Bali and Philippines and the plants, even from the June promotion, are steadily coming in.
These are the following problems since July 1, 2020 that we encounter as importers of plants:
Most nurseries are located in "The Red Corona Zone's" and are not allowed to export.
Few or no domestic flights to take the plants to the international airport
Customs officials are not allowed to go to the "Red Zones" to inspect plants
These are actions taken by the governments and we at Dutch Flower Lady cannot do anything about this except that we have to ask our customers for enormous patience. This is an unforeseen coincidence of circumstances that we unfortunately cannot do anything about. The whole world is stuck with the consequences of the corona crisis.

We would like to point out that we are a healthy company and that your plants have been ordered and paid for to third parties and you can be assured that you will also receive your plant / s that you have ordered, but we cannot tell at the moment when the plants going to come in.

Today we were on the website of one of the nurseries where we ordered and the following was on their website

And another farm:

We now see that they can send to the EU, but we don't know how long it will take. We will be so transparent about this situation with our customers because we appreciate all of our customers but we ask for your patience and understanding and we apologize for these unforeseen circumstances.

We still hope that you believe and trust us and still order plants from us in the Rare Plant Import Section 

Dutch Flower Lady

© 2018 - 2020 Dutch Flower Lady | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel